Działalność gospodarcza w Norwegii Fot. Konrad Konieczny

Działalność gospodarcza w Norwegii

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Współcześnie praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zakładanie firmy w Norwegii. Warto jednak podkreślić, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w Norwegii nie oznacza automatycznego uzyskania pozwolenia na pracę i pobyt w tym kraju, a może jedynie stworzyć podstawy do podjęcia takich decyzji administracyjnych. Muszą istnieć finansowe podstawy prowadzenia danej działalności, zatem zainteresowany musi przedstawić dokładny opis rodzaju działalności, a także plan finansowy firmy.

Aby rozpocząć działalność gospodarczą, nie trzeba mieć norweskiego adresu zameldowania. Jedynym warunkiem będzie zarejestrowanie firmy w Brønnøysundregistrene –Norweskim Rejestrze Podmiotów Gospodarczych. Zatwierdzenie firmy w rejestrze polega na przesłaniu pojedynczego formularza do władz.

Kolejnym etapem jest powiadomienie miejscowych władz o założeniu działalności gospodarczej. Aby uniknąć czasochłonnej pracy wysyłania kilku dokumentów, wystarczy wypełnić i odesłać deklarację rejestracyjną, którą można zamówić z Centrum Rejestracyjnego Brønnøysund. Dokument można również ściągnąć ze strony http://www.brreg.no/.

Cechy nazwy firmy regulowane są ustawą. Niezbędnym minimum jest użycie w nazwie co najmniej trzech liter, liczb, znaków ortograficznych oraz możliwy skrót pozwalający na zidentyfikowanie typu firmy.

Przedsiębiorca chcący założyć w Norwegii musi przede wszystkim zdecydować, jaką formę prawną nadać swojemu przedsiębiorstwu. Trzy najbardziej popularne formy działalności w Norwegii to firma zagraniczna zarejestrowana w Norwegii (NUF), firma jednoosobowa (enkeltpersonforetak – ENK) i spółka akcyjna (aksjeselskap – AS).

Firma zagraniczna zarejestrowana w Norwegii (NUF)

Osoby prowadzące działalność w swoim kraju rodzinnym, mogą założyć oddział w Norwegii. Dotyczy to zarówno spółek, jak i firm jednoosobowych. Taki oddział nazywany jest firmą zagraniczną zarejestrowaną w Norwegii (NUF).

Firma jednoosobowa (enkeltpersonforetak)

Można założyć w Norwegii firmę jednoosobową, czyli taką, w której jedna osoba jest odpowiedzialna za działalność gospodarczą. Firmę tę prowadzi się na własny rachunek i ryzyko, co oznacza pełną finansową odpowiedzialność za długi i zobowiązania.

Spółka akcyjna (AS)

Spółka akcyjna (AS) to firma, której właściciele wpłacają kapitał zakładowy o wartości minimum 30 000 NOK. Żaden z udziałowców spółki akcyjnej nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Spółka taka jest traktowana jako samodzielny, prawny podmiot.

Przepisy podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować swoją działalność w Norwegii, podlegają przepisom norweskiego prawa podatkowego. Podatki należy uiszczać w dwóch instytucjach: Skatteetaten oraz Skatteoppkrever Utland. Jednoosobowe firmy płacą podatek zaliczkowy, który jest naliczany na podstawie oczekiwanych dochodów i wpłacany w czterech terminach w ciągu roku podatkowego. Pozostali przedsiębiorcy płacą podatek w roku następnym po roku dochodowym, jednakże przed ostatecznym rozliczeniem podatkowym. Sprawozdania podatkowe składa się do 31 marca następnego roku po roku dochodowym, natomiast gdy firma osiągnie roczny obrót w wysokości 50 tys. koron norweskich, będzie płacić podatek VAT. Standardowa stawka podatku VAT w Norwegii wynosi 25 procent. Na dostarczanie artykułów żywnościowych jest 14-procentowa stawka, natomiast istnieje grupa usług, jak na przykład transport publiczny, do których stosuje się 8-procentową stawkę podatku od wartości dodanej.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu od wypadków przy pracy (yrkesskadeforsikring) dla swoich pracowników i dla siebie (jeśli pracują w firmie przynajmniej na pół etatu), o ubezpieczeniu OC samochodu firmowego, a także o ubezpieczeniu firmy od odpowiedzialności (ansvarsforsikring). To ostatnie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie wskazane. Zgodnie z norweskimi przepisami na przykład w razie wypadku spowodowanego przez błąd budowlany, właściciel firmy nieposiadający ubezpieczenia od odpowiedzialności kontraktowej/deliktowej będzie odpowiadał za skutki całym swoim majątkiem.

Obowiązkiem pracodawcy w Norwegii jest również odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy swoich pracowników, płacenie składki ZUS oraz odkładanie tzw. feriepenger, czyli urlopowego. Należy sporządzić i podpisać umowę o pracę w dwóch egzemplarzach, po jednym dla pracownika i dla pracodawcy.

W razie trudności z dotarciem do informacji lub problemów wynikających z założenia i funkcjonowania firmy w Norwegii przedsiębiorca może się zgłosić do Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych mającego swoją siedzibę w Oslo. W centrum zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zasięgnąć informacji oraz złożyć różne podania. Pracodawcy mogą tam między innymi złożyć podanie o kartę podatkową, zameldować się oraz zmienić adres w Urzędzie Ewidencji Ludności, a także uzyskać informacje o swoich prawach i obowiązkach.

Więcej istotnych dla przedsiębiorców i pracowników informacji można znaleźć na stronie Urzędu Podatkowego: http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Opowiedz-mi-o/Formularze-i-broszury-informacyjne/

Informacji o minimalnej płacy i wysokości nadgodzin udziela zaś Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849

Czytany 73617 razy

Artykuły powiązane

Skomentuj